FORTIGEL® pre udržateľnú mobilitu

  • Predmetom vedeckého výskumu na regeneráciu kĺbovej chrupavky
  • Stimuluje vlastné mechanizmy tela na udržiavanie zdravých kĺbov a optimálnej pohyblivosti
  • Prirodzene podporuje zdravie kĺbov bez vedľajších účinkov

fortigel pdf

FORTIGEL® pomáha udržiavať ľudí fyzicky aktívnych a mobilných

Dnes má každá štvrtá osoba spoločné problémy kĺbmi a počet sa neustále zvyšuje. Hlavnou príčinou je opotrebovanie kĺbovej chrupavky spôsobenej vekom, nadmernou aktivitou a zaťaženými kĺbmi. Existuje však pomoc pre tých, ktorí potrebujú podporu kĺbov.

FORTIGEL® vyvinutý spoločnosťou GELITA je inovatívnou zložkou na regeneráciu kĺbovej chrupavky. Kolagénny proteín tvorí takmer 70% hmotnosti chrupavky. Bolo dokázané, že optimalizované špecifické kolagénové peptidy FORTIGEL® aktivujú rast novej chrupavky stimuláciou buniek, ktoré napomáhajú hladkému a pohyblivému kĺbu. Udržiavaním fyzicky aktívnych a mobilných ľudí môže FORTIGEL® zlepšiť kvalitu života.

Štúdia spoločnosti Penn State potvrdzuje zlepšenie mobility pomocou FORTIGEL®

Na Penn State University (USA, 2008) bolo prijatých 147 športovcov, ktorí zažívali bolesti kĺbov súvisiacie s činnosťou. Tí športovci (priemerný vek 20,1 roka) boli rozdelení na jednu skupinu  užívajúcu FORTIGEL® ako doplnok výživy a kontrolnú skupinu užívajúcu placebo počas 24 týždňov. Závažnosť symptómov bola hodnotená ošetrujúcim lekárom, ako aj účastníkmi štúdie s vizuálnou analógovou stupnicou.

V tejto náhodnej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii bolo zaujímavé pozorovať štatisticky významné rozdiely vo vnímaní bolesti medzi liečebnými a kontrolnými skupinami. Pri použití alternatívnych terapií, ako je hydroterapia, masáž, ľadové a tepelné balenie, bol jasný rozdiel medzi liečbou a placebovou skupinou v prospech skupiny FORTIGEL®. Toto bola prvá štúdia, ktorá ukázala zlepšenie bolesti kĺbov u zdravých športovcov s FORTIGEL®.

FORTIGEL® zachováva kvalitu života

Na základe predložených údajov možno konštatovať, že orálne podávanie FORTIGEL® má priaznivý vplyv na tkanivo chrupavky. Dôsledkom je, že kolagénové peptidy FORTIGEL® môžu byť použité na udržanie zdravia kĺbov a na udržanie mobility a kvality života.

Produkty, v ktorých sa nachádza:

MULTI DRINK 200g