Hrubé črevo je považované za jeden z kľúčových orgánov, ktoré ovplyvňujú celkový zdravotný stav človeka. Rast a množstvo baktérií obývajúcich hrubé črevo, zodpovedných za trávenie potravy, závisí na dostupnom substráte, ktorý je získaný z potravy. ß-glukány, ktoré nie sú trávené v tenkom čreve, ale baktériami v hrubom čreve, sa nazývajú prebiotiká.

Prebiotiká sú nestráviteľné časti potravy, ktoré selektívne vplývajú na rast a aktivitu baktérií obývajúcich hrubé črevo. Konečnými produktami fermentácie probiotík v hrubom čreve sú napr. kyselina butyrová, ktorá slúži ako výživa mukosálnych buniek. Tieto bunky tvoria viskóznu, ochrannú vrstvu na povrchu čreva.