Vysokokvalitný ovos, ktorý rastie v Škandinávii a Kanade. Vysoko selektívne technológie a starostlivý proces spracovania sú používané pri získavaní a spracovaní ovsených otrúb. Obsahujú 44% vlákniny, ß-glukán s obsahom 22%. Pre zabezpečenie funkčných vlastností je nutné použiť taký proces a technológiu získania otrúb z ovsa, pri ktorej sa zachová vysoký obsah ß-glukánu a hlavne nedôjde k jeho zničeniu.

Množstvo ß-glukánu je značne vyššie oproti iným druhom produktov z ovsa, prípadne otrúb. Viskozita, rozpustnosť a molekulová hmotnosť sú hlavné kontrolné parametre., ktoré sa v procese spracovania dôsledne sledujú.

Za viac ako 10 rokov boli urobené rôzne klinické testy, ktoré dokazujú fyziologický efekt na znižovanie cholesterolu, znižovaniu inzulínovej odozvy. Ovsená vláknina zároveň pôsobí ako prevencia pri vzniku kardiovaskulárnych chorôb, prispievajú ku kontrole hmotnosti ako aj ku kontrole glykemického indexu. Denná doporučená dávka ß-glukánov je 3 g.