kaufland
Hypermarket Adresa
Banská Bystrica ul.29.augusta
  63974 01 Banská Bystrica
Bratislava I. Trnavská cesta 41
  831 04 Bratislava 3
Bratislava II. Jantárova cesta 3647/30
  851 06 Bratislava 5
Dunajská Streda Galantská cesta 4749/7
  929 01 Dunajská Streda
Hlohovec Nitrianska ul. 96
  920 01 Hlohovec
Humenné Ul.Gen.M.R.Štefánika
  066 01 Humenné
Komárno Hadovská cesta 3913
  945 01 Komárno
Košice I. Popradská 92
  040 01 Košice
Košice II. Toryská OC Galéria
  040 01 Košice
Levice Komenského 23
  934 01 Levice
Liptovský Mikuláš Demänovská cesta 745
  031 01 Liptovský Mikuláš
Michalovce P.O.Hviezdoslava 1
  071 01 Michalovce
Nitra Hviezdoslavova
  949 01 Nitra
Nové Zámky Športová 8383/1
  940 64 Nové Zámky
Piešťany Adama Trajana 6690/77
  921 01 Piešťany
Poprad Moyzesova 4067/3
  058 01 Poprad
Prešov Levočská 11285/40
  080 01 Prešov
Prievidza Nábrežná č. 6
  971 01 Prievizda
Púchov Nimnická cesta 47
  Púchov
Rimavská Sobota Nám.S.M.Daxnera
  979 01 Rimavská Sobota
Ružomberok Bystrická cesta 4800
  034 01 Ružomberok
Spišská Nová Ves Duklianska ul. 3336/19
  052 01 Spišská Nová Ves
Šala SNP
  927 05 Šala
Topoľčany ul. Streďanská 4598/ 25A
  955 01 Topoľčany
Trenčín Električná 2314
  911 01 Trenčín
Trnava Vl. Clementisa 7281/41/D
  917 01 Trnava
Vranov nad Topľou Dlhá
  093 02 Vranov nad Topľou
Zvolen Hronská 2
  960 01 Zvolen
Žilina Ul. Vysokoškolákov 8083/37
  010 01 Žilina
DC Ilava Trenčianska ulica 400/80
  019 01 Ilava - Klobušice
DC HOPI Trnava areal spol. Gastro-Efekt s.r.o.
  I. Krasku 31
  917 05 Trnava-Modranka