Nákupný košík

0 (ks) - 0.0000€
Váš košík je prázdny!

doprava50

Distribúciu výrobkov ASP s.r.o.
Divina 467 v ČR zabezpečuje
"www.susenenapoje.cz"

Nákupný košík

0 (ks) - 0.0000€
Váš košík je prázdny!
Vitajte, môžete sa prihlásiť alebo vytvoriť účet.

Obchodné podmienky a ochrana osobných údajov

Storno objednávky
ASP s.r.o. si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípadoch, keď sa tovar už nevyrába alebo je na trhu nedostupný. V prípade, že táto situácia nastane, bude zákazník kontaktovaný e-mailom alebo telefonicky za účelom dohody o ďalšom postupe. Zákazník môže objednávku stornovať kliknutím na odkaz v e-maili preukazujúcom prijatie objednávky, telefonicky alebo e-mailom.

Reklamačný poriadok
Pokiaľ chcete tovar vrátiť, je treba dodržať nasledujúci postup:

  • Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci podnikateľskej činnosti má zo zákona právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. Ak chcete vrátiť celú zásielku, ktorá je úplná a nepoškodená, môžete tak spraviť bez udania dôvodu  do 7 dní.
  • Zaplaťte prosím celú fakturovanú čiastku a peniaze za vrátený tovar Vám budú poslané obratom pri vyriešení reklamácie, najneskôr však do 14 dní.
  • Finančnú čiastku za vrátený tovar v neporušenom stave vraciame výhradne prevodom na účet.
  • Časť alebo celú zásielku poškodenú dopravou. Všetky zásielky sú poistené a dopravca za tovar ručí. Odporúčame si vždy zásielku prezrieť pred dopravcom a v prípade poškodenia obalu zásielky ihneď s dopravcom spíšte protokol o poškodení a zásielku nepreberajte.

Doprava a orientačné doby dodania

  • Osobný odber

Ihneď ako bude Vaša objednávka pripravená na odber, budeme Vás informovať e-mailom.
Objednaný tovar je možné si vyzdvihnúť a zaplatiť v hotovosti v pracovné dni:  8.00 - 14.30 hod
v sídle ASP s.r.o. 013 31 Divina 467

  • Slovenská pošta

Doba dodania: do troch pracovných dní odo dňa expedície z ASP s.r.o..
Pokiaľ Vás Slovenská pošta nezastihne na udanej adrese, zásielka bude uložená na pošte, kde si ju môžete vyzdvihnúť nasledujúcich 18 kalendárnych dní. Zároveň Vám bude zanechaná správa.

  • Kuriér DPD

Doba dodania: nasledujúci pracovný deň odo dňa expedície z ASP s.r.o..sk.
Pokiaľ nebudete kuriérom zastihnutý na uvedenej adrese, bude Vám zanechaná správa o nezastihnutí spolu s kontaktom na doručovateľa, na ktorom sa priamo s dopravcom môžete dohovoriť na opakovanom dodaní.
Odporúčame nechať si zásielku zaslať do zamestnania, kde ste v priebehu dňa k zastihnutiu.


Všetky zásielky sú poistené a prepravca za ne ručí. Odporúčame si vždy zásielku prezrieť pred dopravcom a v prípade poškodenia ihneď spísať s dopravcom protokol o poškodení a zásielku nepreberať.Tovar zasielame len na území Slovenskej republiky. Dodávky do zahraničia riešime individuálne. Doba dodania sa počíta odo dňa expedície z ASP s.r.o., o ktorej Vás budeme informovať e-mailom v okamžiku vyskladnenia zásielky a jej odovzdania dopravcovi. Tovar objednaný v sobotu, nedeľu a sviatok zasielame druhý pracovný deň.

Cenník manipulačných poplatkov
Kuriérna služba DPD Nákup do 100€ / 5,- € dobierka Nákup nad 100€ / ZADARMO
Osobný odber (Divina) ZADARMO


Ako zaplatíte dodaný tovar

tlacidlo-prevodom

Pri platbe uvádzajte variabilný symbol (číslo objednávky), prostredníctvom ktorého je platba spárovaná s objednávkou. V opačnom prípade nemusí byť objednávka vybavená podľa obchodných podmienok.
V prípade prevodu z účtu Vám bude tovar zaslaný po úhrade odpovedajúcej čiastky.
Číslo účtu: 2625150489/1100

tlacidlo-dobierka

Dobierkou tovar zaplatíte v hotovosti pri odovzdaní zásielky dopravcom. Pokiaľ sú všetky položky vo Vašej objednávke na sklade, tak pri platbe na dobierku tovar odosielame ihneď.

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Kupujúci uvádza pri registrácii tieto údaje: meno a priezvisko/obchodné meno, adresu trvalého bydliska/sídlo, PSČ, IČO, DIČ/IČ DPH, adresu elektronickej pošty, číslo telefónu. Údaje sú dôležité pre identifikáciu kupujúceho a prípadnú komunikáciu. Tieto údaje umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad (faktúru) požadovaný zmluvnými stranami, prípadne slúžia pre účely identifikácie platby kupujúceho vykonanou bankovým prevodom.

Vyplnením registračného formulára dáva kupujúci súhlas predávajúcemu k spracovaniu a archivovaniu osobných údajov. Slúžia iba pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi, zhromažďuje ich len za vyššie uvedeným účelom a na skvalitnenie svojich služieb. Kupujúci ako dotknutá osoba odoslaním objednávky vyhlasuje, že súhlasí v súlade s ust. § 7 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci a ním oprávnené osoby spracúvali a uchovávali jeho osobné údaje uvedené v registrácii a vo všetkých dokumentoch (informačných systémoch) súvisiacich s vyššie uvedeným predmetom/konaním.

Tento súhlas platí počas trvania zmluvy ako aj následnej archivácie predložených osobných materiálov a dokumentov.

Kupujúci zároveň berie na vedomie, že spracúvané údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými predpismi SR a s platnými predpismi ES/EÚ a že kupujúci má právo písomne svoj súhlas odvolať. Kupujúci používaním internetového obchodu súhlasí tiež s tým, aby predávajúci spracúval poskytnuté osobné údaje v rozsahu zákona, i s tým, aby poskytol osobné údaje na ďalšie spracúvanie pre orgány štátnej správy, územnej samosprávy, pre iný orgán verejnej moci alebo inej osobe, prípadne inému subjektu, ktorý údaje nevyhnutne potrebuje ku svojej činnosti na základe zákona, na základe poverenia alebo na základe zmluvy, aj pre prípad cezhraničného prenosu údajov i do tretích krajín.

Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne zrušiť zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto osobné údaje neodkladne vymaže z databázy internetového obchodu.

Kontaktný email: obchod@aspsk.sk